Talentmanagement

Vlindercocon Elysisch

Wat is Talentmanagement eigenlijk?

Talentmanagement is een veelgebruikte term. Inmiddels is vrijwel iedereen er bekend mee. Maar dat beketent niet dat iedereen weet wat het betekent of wat het inhoud om er mee bezig te zijn. Bovendien worden er veel definities gebruikt. Om daar helder over te zijn; ik ga er vanuit dat talentmanagement gaat over dat alle mensen op de juiste plek in de organisatie komen. Dat iedereeen doet wat hij of zij het beste kan en zich daar het liefst ook nog gelukkig bij voelt. Het gaat niet over het binnenhalen van de meest getalenteerde mensen of over het veranderen van mensen. Het gaat ook niet over talentontwikkeling maar over hoe de optimale match tot stand komt tussen mensen, functies en bedrijfsdoelen.

Bij talentmanagement kun je individueel aan de slag gaan of juist met een heel team of een afdeling. Het gaat altijd over mensen en hun talenten in organisaties.

Talentmanagement op individuele basis

Bij individueel talentmanagement gaat het dan om het kijken naar de match tussen persoon en functie. Op het moment dat een functie goed bij een medewerker past dan is de medewerker blij en doet hij zijn werk goed (of zij haar werk goed natuurlijk). Als een groot beroep gedaan wordt op talenten die een medewerker minder sterk heeft dan leidt dat meestal tot vervelende situaties. Zo kan een medewerker ontevreden worden en vervelend gaan doen, het werk wordt slecht of niet gedaan of de medewerker valt zelfs uit door ziekte. Allemaal niet wat we willen bereiken. Met een medewerker op de juiste plek ontstaat er juist het tegenovergestelde. Een gelukkige en tevreden medewerker kan tot ontwikkeling komen en verder groeien in zijn functie en/of in de organisatie.

Talentmanagement voor teams

Als het gaat om talentmanagement voor teams of afdelingen dan gaat het ook om de match tussen persoon en functie maar ook om de match van het team onderling. Daarnaast gaat talentmanagement hier over het kijken naar het team en hun teamopdracht. Wat wordt er van het team verwacht? Met welk team bereik je de beste resultaten in een specifieke situatie? Optimale inzet van mensen in de organisatie leidt tot betere samenwerking en resultaten.

Een eigen kijk op mens en organisatie

groei plantje