Talentontwikkeling of karaktervorming?

  • Gepubliceerd: woensdag 09 maart 2011 14:22
  • Geschreven door Laura van der Burg

Sinds een aantal jaren werk ik vanuit Tricona advies bij diverse organisaties aan bewustzijnsontwikkelig. Ik help mensen in die organisaties zich bewust te worden van hun eigen talenten en mogelijkheden. Het talent zie ik als het gereedschap dat elk mens heeft, de potentie in ieder mens. Daar ben ik voor mezelf ook mee bezig geweest.

ontwikkeling class Inmiddels heb ik aardig in beeld wat ik zelf aan talenten in huis heb, hoe mijn persoonlijkheid eruit ziet. Dat is heel waardevol en dat wil ik inzetten om anderen te helpen. 

Om daadwerkelijk je talenten in te kunnen zetten is het belangrijk dat je jezelf volledig accepteert en dat je weet wat je wilt bereiken. Daarbij kunnen bepaalde overtuigingen je helpen of juist in de weg zitten. Je manier van denken en kijken naar de wereld om je heen bepaalt voor een belangrijk deel wat je doet en dus ook wat je bereikt. Zijdelings heb ik al eerder over overtuigingen geschreven maar het is een onderwerp dat volgens mij de nodige aandacht verdient.

Wat je kiest te zien en te willen geloven bepaalt je werkelijkheid. Om dat te illustreren een voorbeeld: ik woon in Zutphen en dat is een stad met meerdere gezichten. Als je aan iemand vraagt te vertellen wat Zutphen voor stad is dan kun je verschillende verhalen te horen krijgen. Bijvoorbeeld: "Zutphen is berucht, er is veel criminaliteit, drugs en het trekt uit de regio allerlei gespuis aan. 's Avonds kun je maar beter niet op straat zijn." Of: "Zutphen is zo'n leuk stadje. Er zitten wel vier Vrije Scholen, er komen veel mensen uit het westen van het land naar toe omdat er zo'n prettige sfeer is. Er is veel ruimte voor mensen met spirituele interesses." Het is er wellicht allebei maar waar richt je je op? Dat is wat je voor jezelf moet bepalen. Dat heeft namelijk gevolgen voor je wereldbeeld en voor je welzijn.

Je overtuigingen bepalen als het ware waar je de grenzen legt voor je talent om tot uitdrukking te kunnen komen. Je talenten zijn er al en het mooiste is als je ze zo optimaal mogelijk inzet en er gebruik van weet te maken. Daar zit de meeste ruimte voor ontwikkeling. Een mens kan vermogens ontwikkelen (kennis, vaardigheden en houding zijn daar onderdeel van) en je overtuigingen maken deel uit van deze vermogens. Deze vermogens stellen je in staat om het gereedschap dat je hebt, namelijk je talent, te benutten. 

Zoals ik naar talent kijk is talentontwikkeling onzin, het gaat om het inzetten van je talent, het hoeft niet ontwikkeld te worden. Het is er al en hoeft alleen nog maar benut te worden. Karaktervorming daarentegen is van groot belang. Ik realiseer me wel dat het veel te maken heeft met welke betekenis je geeft aan bijvoorbeeld de begrippen 'talent', 'karakter' en 'ontwikkeling'. Maar waar veel mensen het wel over eens zijn is dat talent een belangrijk begrip is als het gaat om de ontwikkeling van mensen. En het is altijd zinvol om eens je eigen overtuigingen onder de loep te nemen om te beoordelen of ze je helpen of juist tegenwerken.

Blogartikelen

onze eigen kijk op mensen in blogartikelen