Tegenstellingen of toch niet? Nurture versus nature

  • Gepubliceerd: donderdag 14 oktober 2010 14:18
  • Geschreven door Laura van der Burg

In mijn leven heb ik een aantal tegenstellingen en die fascineren me. Ik ben niet zo goed in kiezen en bovendien vind ik en/en interessanter dan en/of of of/of. Veel mensen gaan er vanuit dat het niet allemaal kan, mijn ervaring is dat het in veel gevallen wel kan. Het is mogelijk om veel naast elkaar te laten bestaan en van verschillende dingen te genieten. 

piano practice In veel situaties is het ook niet een bewuste keuze maar vanzelf ontstaan. Aan de ene kant heb ik bijvoorbeeld een aantal vriend(inn)en van mijn eigen leeftijd, anderzijds heb ik ook vriend(inn)en die veel ouder zijn dan ik. Zelf ben ik redelijk handig met computers en aanverwante zaken, om me heen zijn er veel mensen die dat allemaal niet zo interessant vinden of er niet zo handig mee zijn. Enerzijds houd ik erg van diepgang en gesprekken en boeken die ergens over gaan. Daarnaast houd ik ook van simpele, soms erg oppervlakkige zaken ter ontspanning (zo lees ik bijvoorbeeld wel eens stripboeken ☺).

Ook lijkt het er op dat er vaak maar één oorzaak voor een situatie of fenomeen tegelijk kan gelden. Wat mij betreft is de discussie over nature (aangeboren) versus nurture (aangeleerd) nog zo’n voorbeeld van en/en. Het een sluit het ander niet uit. Als het gaat om talent lijkt er nu bijvoorbeeld zo’n stelling te bestaan, bedacht door gedragswetenschappers. Als je talent hebt hoef je niet te oefenen en als je oefening nodig hebt, bestaat er blijkbaar geen talent. Als ik het zo verwoord klinkt het best vreemd. Toch lijkt dat wel het idee te zijn dat tegenwoordig door een aantal wetenschappers wordt aangehangen als het gaat om de vaststelling of er zoiets is als talent. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat mensen die een bepaalde vaardigheid bezitten allemaal rond de 10.000 uur hebben geoefend en getraind om zover te komen. Helaas is het met dit soort onderzoeken moeilijk vast te stellen of iedereen met hetzelfde aantal uren hetzelfde resultaat zou boeken. 

Aan de andere kant zijn er de genetici die willen geloven dat DNA alles bepalend is voor onder andere iemands ziektegeschiedenis maar inmiddels blijkt dat DNA ook weer door bepaalde eiwitten wordt beïnvloed en dat mensen daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. 

Gelukkig zijn er dus ook wetenschappers die openstaan voor de mogelijkheid van én talent én karakter voor ontwikkeling in mensen. Want inderdaad, met talent alleen ben je er niet. Het vraagt onder andere doorzetting, oefening en focus om je vaardigheden te vergroten. Het talent kan er zijn maar dan moet het ook nog tot uitdrukking worden gebracht. Dat vraagt om moed en veel oefening. Aan de andere kant is er ook meer nodig dan alleen karakter, er is al een basis van talent waarop je voortbouwt.

http://www.human.nl/debat-39210-zijn-wij-ons-brein-

Blogartikelen

onze eigen kijk op mensen in blogartikelen