Kijken naar mensen

Kijken naar mensen is erg interessant. Mensen zijn heel verschillend en hebben toch allemaal herkenbare eigenschappen en vertonen vaak voorspelbaar gedrag. Dat is fascinerend en soms ook geruststellend, het is daardoor vertrouwd. Toch kunnen mensen je soms erg verrassen en is het niet altijd eenvoudig een ander te begrijpen. Als dat uiteindelijk dan toch lukt ben ik daar altijd blij mee.

bril kijken Mensen zijn boeiend, het is een interessant tijdverdrijf en door naar anderen te kijken leer je over jezelf, dat is ook nog mooi meegenomen.

Het kijken naar mensen is een belangrijk deel van mijn werk. Maar eigenlijk gaat het er om de stap van kijken naar zien te maken. Want vaak kijken we wel maar zien we eigenlijk weinig tot niets. Dat heeft te maken met wat we weten en begrijpen van waar we naar kijken. Hoe minder je weet hoe minder je ziet. 

Onbegrip is wat mij betreft een van de grootste struikelpunten in de omgang tussen mensen. Onbegrip heeft meestal te maken met onbekendheid. Niet zo lang geledenontdekte ik bijvoorbeeld dat er mensen met het syndroom van Down een universitaire opleidingen hebben gevolgd, dat komt niet overeen met het beeld dat ik er van had.

Het is ook al vaak gebeurd dat mensen tegen me zeggen: “dat doet toch iedereen zo?” of “dat hebben alle mensen toch?”. Dat is eigenlijk nooit waar. De dingen die de meeste mensen doen, doen ze dan toch weer allemaal op een andere manier. We gaan vaak uit van onszelf (ook daarbij kun je niet zeggen altijd en zeker niet iedereen) en verwachten dat een ander reageert zoals wij. Gelukkig is dat niet zo, het zou het leven wel erg saai maken.

In een groep tot bepaalde afspraken komen is daarom vaak behoorlijk lastig. Zeker tegenwoordig, nu we over het algemeen steeds zelfstandiger en individueler worden. Mensen hebben verschillende ideeën en in veel situaties zijn er in een groep mensen bij die zich moeilijk kunnen aanpassen of dat niet willen. Als we dat van elkaar weten dan maakt het dat al een stuk makkelijker. Maar ja, dat ervaar ik zo, wellicht geldt dat ook niet voor iedereen...

 

Kijken: kij·ken keek, h gekeken de ogen gebruiken; de blikken een bep. richting geven

Zien: 1zien zag, h gezien 

1 het gezichtsvermogen hebben 

2 waarnemen met het oog

3 overleggen, oordelen

4 (met te) proberen, moeite doen  

5 een bep. beeld vertonen 

6 (met als) beschouwen

 

Blogartikelen

onze eigen kijk op mensen in blogartikelen