Elysisch Talent


      Opleiding Talentmanagement, loopbaanbegeleiding en coaching
      Voorwaarden

        Als u zich inschrijft verplicht u zich tot betaling van de opleidingskosten. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een factuur. De betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen
        de in de factuur gestelde termijn overgemaakt te worden op onze rekening.

        Indien wij uw betaling op de eerste lesdag niet hebben ontvangen, blijft uw overeenkomst met Elysisch Talent en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht.


        Als u bent ingeschreven voor een opleiding en u kunt deze toch niet bijwonen dan kunt u, in overleg met ons, iemand anders voordragen om deel te nemen.


        Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen drie weken en een week voor aanvang van de opleiding wordt
        50% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan een week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht. 


        BeÃĢindigt of onderbreekt u tussentijds de opleiding of neemt u niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van Elysisch
        Talent) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding. 


        Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. U kunt ons privacy statement nalezen op de website: www.elysischtalent.nl/contact.